سکه مس ناصر عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه مس ناصر عباسی، ضرب شمال عراق یا آذربایجان، اواخر قرن ششم هجری قمری
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۲۸
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک