سکه مس احتمالا صفوی صفویه

نظر شما:

سکه مس احتمالا صفوی، ضرب مشهد
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۲۹
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان