سکه مس

نظر شما:

سکه مسین ، احتمالا بعد از صفویه، ضرب رشت
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۳۱
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۵ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :