سکه فلوس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه فلوس قاجار (۱۳۴۴-۱۱۶۲ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۳۹
تاریخ خلق : از ۱۱۶۲ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۳۴۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان