سکه ی مس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه ی مس قاجار، ضرب ۱۲۹۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۱۹
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان