سکه ی مس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه ی مس قاجار
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۶۶
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : عزت بانو ملک
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان