سکه ی مس قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه ی مس قاجار، ضرب رشت
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۶۲
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک