روایت جذاب اهدای نسخه‌های خطی به کتابخانه و موزه ملی ملک

«این آثار امانتی بود که پس از در گذشت پدرم به دست من سپرده شده بود و باید به خوبی از آن نگهداری می‌شد. چون نمی‌خواستم این یادگاری‌ها، از بین برود با اطرافیانم مشورت کردم و در این بین، کتابخانه و موزه ملی ملک به من پیشنهاد شد. آن‌ها را بدون در نظر گرفتن ارزش مادی‌شان، به این مجموعه تقدیم کردم تا روح پدرم از من شاد باشد و اجر این عمل نیک نیز به او برسد ...». گپ‌وگفتی صمیمی با دو اهداکننده و واقف نسخه‌های خطی به کتابخانه و موزه ملی ملک، با این نقل قول از یک واقف و نیز با چنین مقدمه‌ای اینگونه در پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی آغاز می‌شود «هر کدام از نسخه‌های خطی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، روایتی شیرین دارند که باید شنیده شود، چرا که بسیاری از این آثار توسط واقفان ایران زمین، به این مجموعه اهدا شده است؛ افرادی که به‌ خوبی، راه و رسم مهربانی در سرای دوست را می‌دانند» ...

روایت جذاب اهدای نسخه‌های خطی به کتابخانه و موزه ملی ملک

گفت‌وگو با دو واقف فرهنگی

روایت جذاب اهدای نسخه‌های خطی به کتابخانه و موزه ملی ملک

«این آثار امانتی بود که پس از در گذشت پدرم به دست من سپرده شده بود و باید به خوبی از آن نگهداری می‌شد. چون نمی‌خواستم این یادگاری‌ها، از بین برود با اطرافیانم مشورت کردم و در این بین، کتابخانه و موزه ملی ملک به من پیشنهاد شد. آن‌ها را بدون در نظر گرفتن ارزش مادی‌شان، به این مجموعه تقدیم کردم تا روح پدرم از من شاد باشد و اجر این عمل نیک نیز به او برسد ...». گپ‌وگفتی صمیمی با دو اهداکننده و واقف نسخه‌های خطی به کتابخانه و موزه ملی ملک، با این نقل قول از یک واقف و نیز با چنین مقدمه‌ای اینگونه در پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی آغاز می‌شود «هر کدام از نسخه‌های خطی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، روایتی شیرین دارند که باید شنیده شود، چرا که بسیاری از این آثار توسط واقفان ایران زمین، به این مجموعه اهدا شده است؛ افرادی که به‌ خوبی، راه و رسم مهربانی در سرای دوست را می‌دانند» ...

متن کامل گفت‌وگو را می‌توانید در لینک زیر بخوانید؛

گپ و گفتی صمیمی با دو واقف نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک

نظر شما: