برگی از قرآن به خط محقق ممتاز. قلم مشقی. زرنویسی(دورو) ایلخانان

نظر شما:

یک برگ قرآن (دو رو)، خط محقق ممتاز. قلم مشقی. صفحه پردازی :دفتری ۷سطری. کاغذ :دست ساز آهار مهره نخودی (احتمالا خانبالغ). خط بقلم زر باتحریر مشکی. بین خطوط جدول کشی به طلا و تحریر مشکی و لاجورد. بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد وگلهای ده پر. اعراب به لاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۳۶
موضوع اثر : یک برگ قرآن (دورو)
رنگ : زمینه: نخودی
تکنیک : خوشنویسی به قلم زر باتحریر مشکی بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره نخ، زر نویسی، دورگیری، جدول کشی،
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
اهداکننده : حسین افشار