الصحیفه السجادیه صفویه

نظر شما:

متن این نسخه به خط نسخ، ترجمهٔ آن به خط شکسته و حواشی آن نیز به خط نستعلیق سدهٔ ۱۲ قمری کتابت شده؛ دارای سرلوح مذهب مرصع و حواشی گل و بوتهٔ اسلیمی؛ تمام صفحات مجدول، ستون بندی و کمنداندازی شده؛ کاغذ ترمهٔ سمرقندی به ابعاد ۱۵/۲.۸/۵ سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : امام زین العابدین (ع) (منسوب به امام زین العابدین (ع))
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، پاپیه ماشه،
تکنیک : دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک