سور قرآن صفویه

نظر شما:

خط ثلث و نسخ علاءالدین تبریزی در سدهٔ ۱۰ق، دارای یک ترنج و سرترنج مذهّب مرصّع ممتاز در ابتدای نسخه، یک سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آغازین، در تمام صفحات سه سطر در بالا و وسط و پایین صفحه به زر محرّر و به خط ثلث، علایم آیات به زر، ترنج کوچک مرصّع در حاشیهٔ اوراق، تمام صفحات مجدول و ستون بندی شده بهلاجورد و زر محرّر، ۴۲ برگ ۱۱ سطری به ابعاد ۲۸/۵.۱۸/۳ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع وزیری، جلد روغنی مذهّب با نقش اسلیمی ترنج دار در رویه و آستر بوم سرخ، بدرقه ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۶۶/۰۰۰
پدید آورندگان : علاءالدین تبریزی (خوشنویس)
تاریخ خلق : ۹۶۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان