المسائل‌الناصریات

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن حِلّی مشهور به فَخْرُ الْمُحَقّقین (۶۸۲-۷۷۱ق) از فقیهان شیعه در قرن هشتم قمری، پاسخ به سوال های شاگردش ناصرالدین حمزه بن حمزه بن محمد علوی حسینی، نسخ ، پاسخ ها به خط خود حلی است، بر کاغذ دولت آبادی در ۶ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۴۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسن حلی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : پرسشها و پاسخهای فقه جعفری
تاریخ خلق : ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : دولت‌آبادی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک