معیار جمالی و مفتاح بواسحاقی ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

تالیف شمس فخری اصفهانی که در ۴ فن عروض و علم قوافی و بدایع صنایع و علم لغت فرس در سال ۷۴۴به نام جمال الدین ابواسحاق اینجو ساخته است، نستعلیق سده ۱۰،(فن سوم است در بدایع صنایع به نام «کتاب صنایع شعر»)، با پیشانی و جدول زرین، عنوان به زر، بر کاغذ ترمه در ۳۸ برگ ۱۳ سطری نوشته شده، جلد رویه کاغذ ابری است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس فخری اصفهانی (مولف)
موضوع اثر : عروض/ فن شعر/ واژه‌نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ ابری،
تکنیک : دستنویس، ابری سازی، دست ساز، تذهیب و تشعیر، مجدول،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک