الشفاء ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

تالیف ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، نسخ سده ۱۰، با سرلوح و جدول زرین، عنوان به زر، دارای حواشی، تملک علی بن ابراهیم زواری و ضیاء لشکر دانش، با چند مهر از دیگران، بر کاغذ ترمه ختائی در ۱۴۵ برگ ۲۴ سطری با ابعاد ۱۲/۳*۲۲ نوشته شده، جلد اثر میشن سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۷۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن عبدالله ابن‌سینا (مولف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان