الصحیفةالسجادیة صفویه

نظر شما:

منسوب به امام زین العابدین (ع)، نسخ ابوالطالب بن محمدجعفربن محمد قاسم درجمادی الثانی ۱۰۶۹، مقابله کرده ی محمد امین استرآبادی و استادش شیخ حر عاملی، پس از متن اصلی ادعیه ی متفرقه آمده است، عنوان و نشان و اعداد شنگرف، جدول به شنگرف، دارای دو یادداشت تولد به تاریخ ۱۲۸۶، بر کاغذ ترمه در ۱۴۱ برگ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ نو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۹۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن الحسین (ع)، امام چهارم (مولف) ابوطالب‌بن محمدجعفر (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۰۶۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان