الدر المخزون قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف مولی هدایه الله بن محمد حسین آشتیانی ، نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۱۶۹ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای با حاشیه ی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۹۷/۰۰۰
پدید آورندگان : هدایت‌الله‌بن محمدحسین آشتیانی (مولف)
موضوع اثر : نبوت/ عرفان شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک