مشرق‌الشمسین و اکسیرالسعادتین صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم در ۱۷ ذیحجه ۱۰۱۵ در قم (۹۵۳ - ۱۰۳۰)، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، وقف ملا هادی با مهرش و ملا علی نقی بر مدرسه ی ذهان با شرایطی که در پشت مفاتیح نوشته شده با تاریخ ۱۰۲۸، یادداشت عبد الکریم محمد جعفر الشریف الرضوی که کتاب را از قاین به اصفهان برده در ۱۲۳۷، بر کاغذ ترمه در ۲۳ برگ ۱۸ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۳۸/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف)
موضوع اثر : عقاید شیعه
تاریخ خلق : ۱۰۱۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک