ارشادالاذهان الی احکام‌الایمان صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی معروف به علامه حلّی (۶۴۸ - ۷۲۶)، از علمای اصولی شیعه قرن هشتم، نسخ ابوالقاسم بن سلطان حسین واعظ استرآباد در ۳ محرم ۱۰۸۵, دارای مهر محمدرضا بن محمد حسینی، مهر مرتضی، مهر محمدرضا حسینی و مهر محمد ...، بر کاغذ ترمه در ۱۸۹ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۳۵/۰۰۱
پدید آورندگان : حسن‌بن یوسف علامه حلی (مولف) ابوالقاسم‌بن سلطان حسین (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۸۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک