الزواجر صفویه

نظر شما:

در ده باب درباره ی کیفر گناهان، نستعلیق سده ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک محمد، خریداری شده توسط مرحوم عبدالمجید به قیمت یک روپیه، تملک حافظ الدین، بر کاغذ ترمه هندی در ۵۶ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۹۰/۰۰۰
موضوع اثر : گناهان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه هندی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاپوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک