شرح فصوص‌الحکم صفویه

نظر شما:

گویا تالیف محمد امین بن محمد عسکری در سه شنبه ۲۳ صفر ۱۰۸۳، نستعلیق مولف در همان تاریخ، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر، یادداشت تملک و مهر مولف، بر کاغذ ترمه در ۳۷۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدامین‌بن محمد عسکری (مولف) محمدامین‌بن محمد عسکری (کاتب)
موضوع اثر : نقد و تفسیر- عرفان
تاریخ خلق : ۱۰۸۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک