حاشیةالمحاکمات صفویه

نظر شما:

تألیف مولی میرزاجان باغنوی شیرازی (ف: ۹۹۴ق) به نام شاه اسماعیل دوم صفوی در پایان جمادی الاول ۹۷۸ق نسخ محمدحسین بن شاه محمد تبریزی در رمضان ۱۰۹۹ق مقابله شده با اصل خط محشی در اصفهان کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (نامعلوم) محمدحسین‌بن شاه محمد تبریزی (خطاط) میرزا جان باغنوی (شارح)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۹۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک