غررالحکم و دررالکلم صفویه

نظر شما:

تألیف ناصح (تاج)الدین ابوالفتح عبدالواحد تمیمی آمدی (ف: حدود ۵۵۰ ق) نسخ محرم ۹۷۲ق صفحه نخست نونویس و صفحه دوم طلااندازی شده تمام صفحات مجدول به زر و شنگرف عناوین به زر علامت بین جملات به زر محرر کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج سرخ با حاشیه ضربی طلاپوش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۴۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن ابیطالب (ع) امام اول (مولف) عبدالواحدبن محمد آمدی (گردآورنده)
موضوع اثر : کلمات قصار/احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۹۷۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک