منتخب‌التواریخ مظفری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم بن اسدالله صدیق الممالک (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ ایران
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک