المائة فی صناعة الطّب صفویه

نظر شما:

کتابی است در صد «باب» که باب نخست در تعریف پزشکی است و باقی ابواب در بیان اعضای بدن و کار آنها، علم تغذیه، انواع بیماری‌ها و راه مداوای آنها و... . گویا ابن‌تلمیذ شرحی بر این کتاب نگاشته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۵۲/۰۰۳
پدید آورندگان : ابوسهل مسیحی جرجانی، عیسی بن یحیی (مولف)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۱۰۴۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک