کحالی صفویه

نظر شما:

رساله‌ای است در بیان أدویه و مراهم قروح چشم که آن را به دستور شاه‌عبّاس صفوی (۹۹۵-۱۰۳۷ق) بابت درمان زخم چشم‌های قزلباشانی که در جنگ آذربایجان آماج تیرهای قلعهٔ گیان قرار گرفته بودند نگاشته و در دو «مقاله» (أدویهٔ عین؛ مرهم و أدویهٔ قروح) و هر کدام دارای پنج «فصل» مرتّب کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۵۰۴/۰۰۸
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، محمّدباقر بن عمادالدّین محمود (مولف)
موضوع اثر : پزشکی/ بیماری‌های چشم
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان