دیوان (علی علیه‌السلام) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۴/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم شریف (کاتب) علی بن ابیطالب (ع) امام اول (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی
تاریخ خلق : ۱۲۷۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک