اخبار الدول و آثار الاول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۴۵/۰۰۰
پدید آورندگان : احمدبن یوسف قرمانی (برگزیننده) مصطفی بن حسن جنابی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ مصطفی بن حسن جنابی/ تاریخ جنابی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۶۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک