درةالغواص فی اوهام‌الخواص صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۷۲/۰۰۰
پدید آورندگان : قاسم بن علی الحریری (مؤلف)
موضوع اثر : نثر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان