حریری قاسم بن علی

حریری، قاسم بن علی ابومحمد قاسم بن علی (۴۴۶-۵۱۶ق) ادیب ، لغوی و صاحب مقامات بود. وی فردی برخوردار از ثروت بود و نخلستانی با هجده هزار نخل در منطقه مشان داشت. حریری در دربار خلیفه عباسی به کتابت مشغول بود. امیر کلام او را تحسین می‌کرد وی همچنین صاحب خبر (برید) بصره بود که این منصب تا پایان حکومت مقتفی‌لامراللّه در بین فرزندانش باقی ماند. حریری ادیبی فاضل، خوش‌ذوق، خوش‌سخن، با ذکاوت، در عصر خود بی‌نظیر و در طبقه علمای طراز اول بود. وی در ۵۱۶ در محله بنی‌حرام بصره درگذشت.

 

نظر شما: