درةالخواص فی اوهام‌الخواص قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف قاسم بن علی الحریری، نستعلیق محمد حسن بن حاجی میرزا نصرالله علی آبادی مازندرانی در ۱۲۶۷، دارای جدول و کمند، سرلوح مذهب، حاشیه ی دوصفحه اول تشعیر، طلا اندازی بین سطور در دوصفحه نخست، عنوان و نشان شنگرف ، بر کاغذ ترمه بخارایی در ۸۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۰/۰۱۳
پدید آورندگان : قاسم بن علی الحریری (مؤلف)
موضوع اثر : فقه‌اللغه زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۲۶۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارایی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، تذهیب وتشعیر، جدول و کمند، طلااندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان