شرح قصائد امرءالقیس قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شاعر امرء القیس بن حجر بن عمر، نستعلیق محمد حسن بن حاجی میرزا نصرالله علی آبادی مازندرانی درپایان جمادی الثانی ۱۲۶۸، دارای جدول و کمند،سرلوح مذهب، حاشیه ی دو صفحه ی نخست تشعیر، طلا اندازی بین سطور در دو صفحه نخست، عنوان و اشعار شنگرف ، بر کاغذ ترمه بخارایی در ۴۶ برگ ۲۶ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۰/۰۱۵
پدید آورندگان : امروء القیس‌بن حجربن عمر (شاعر) محمد حسن بن حاجی میرزا نصرالله علی آبادی مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : شرح شعر عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارایی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی زرکوب، دست ساز، جدول و کمند، تذهیب وتشعیر، طلا اندازی بین سطور،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان