القصیدتان للمتنبی با ترجمه فارسی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شاعر احمد بن حسین متنبی، نستعلیق و شکسته نستعلیق سده ی ۱۳، دارای جدول و کمند، عنوان و ترجمه شنگرف ، بر کاغذ ترمه بخارایی در ۳ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۰/۰۰۸
پدید آورندگان : احمد بن حسین متنبی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عربی/قصیده
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بخارایی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرکوب، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان