دیوان سنائی ایلخانان

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۴۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : مجدود بن آدم سنائی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 6
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک