فَرَس‌نامه صفویه

نظر شما:

رساله‌ای است در شناخت اسب‌ها و امراض و درمان‌های پزشکی آنها در دو «قسم»: ۱. معرفت اسبان و سال و رنگ و نیک و بد آن (در چهل «باب»)؛ ۲. در علم بیطره و درمان اسبان (در سی‌وسه «فصل»). مؤلّف که ظاهراً از بازماندگان دیالمه و یکی از بزرگان بانفوذ در شمال ایران بوده این کتاب را در رمضان سال ۷۶۷ق تألیف و به سیف‌الدّین ملک نصرت بن ملک مظفّرالدّین باکالیجار اهداء کرده است. وی در دیباچه می‌گوید: «... می‌فرمود این بندهٔ ضعیف حقیر... محمد بن محمد را سعی باید کرد که از این...» و بدین ترتیب نام «واسعی» سهواً و در نتیجهٔ خوانش اشتباه برخی فهرست‌نویسان بدو داده شده است. دکتر حسن تاج‌بخش معتقد است این کتاب رونویسی از فرس‌نامهٔ صدباب و فرس‌نامهٔ ارسطو است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۵۴/۰۰۰
پدید آورندگان : [واسعی]، محمّد بن محمّد (مؤلف)
موضوع اثر : حیوان‌شناسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک