التحفةالرضویة فی شرح الصحیفةالسجادیة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۳۴/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا قاضی‌بن محمد اردکانی یزدی (شارح) امام چهارم علی‌بن الحسین (ع) (مؤلف)
موضوع اثر : علی‌بن حسین(ع)، امام چهارم، ۳۸- ‎۹۴ق. الصحیفةالسجادیة- نقد و تفسیر- دعاها
تاریخ خلق : ۱۰۵۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک