حاشیة شرح‌الهدایة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۸۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : مفضل‌بن عمر اثیرالدین ابهری (مؤلف) محمدبن مبارکشاه. شرح الهدایةالاثیریة. حاشیه میرک بخاری (محشی)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک