کلیله و دمنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد حسین کاتب السلطان شیرازی (کاتب) نصرالله بن محمد منشی (مؤلف)
موضوع اثر : داستانهای اخلاقی
تاریخ خلق : ۱۲۹۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، روغنی گل و بوته، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک