الرسالةالتوبلیة (یا) لوامع‌المسائل (ع) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۶۴/۰۰۱
پدید آورندگان : احمد بن زین الدین احسایی (مؤلف)
موضوع اثر : شیخیه/پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، چرم میشن، رویه کاغذی ،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان