دیوان حافظ شیرازی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس‌الدین محمد حافظ (شاعر) علی‌نقی شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهار مهره، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره، روغنی گل و بوته،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان