دیوان بیدل لاهوری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۶۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالقادربن عبدالخالق بیدل دهلوی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شاعران فارسی زبان پاکستان/ شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۲۳۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی (لاکی)، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان