جواب ثلاث مسائل الملاکاظم‌بن علی نقی‌السمنانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۶۴/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد جعفر بن صفر مجذوبعلی شاه (مؤلف)
موضوع اثر : اسلام/ پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی آهارمهره، رویه کاغذی ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان