شهنشاه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : فتحعلی بن محمد صبا (شاعر) محمدحسن افشار (نقاش)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، روغنی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی زرین،
ابعاد : طول (۴۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان