کلیات سعدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۰۲/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، لاک الکل (روغن کمان)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، روغنی (لاکی)، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان