کلیات سعدی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان