شاهنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم فردوسی (شاعر)
موضوع اثر : شعرحماسی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک