دیوان ثاقب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق سده سیزدهم جلد تیماج تریاکی ضربی کاغذ فستقی شعر های پراکنده در کنار برگ ها نوشته شده است. عنوان قراردادی: کلیات ثاقب دیوان غزلیات به ترتیب تهجی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۰/۰۰۱
پدید آورندگان : شهاب الدین ثاقب دهلوی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک