افسوس نگار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخه شکسته نستعلیق سده سیزدهم جلد تیماج تریاکی ضربی کاغذ فستقی شعر های پراکنده در کنار برگ ها نوشته شده است. مثنوی افسون نگار به فارسی در ۱۰۲ بیت است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۰/۰۰۳
پدید آورندگان : شهاب الدین ثاقب دهلوی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک