مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین باپیر سهام السلطان با میرزا ابراهیم پیرامون واگذاری شش دانگ قریه قمقلعه در شهر ویران ساوجبلاغ مکری به تاریخ ۱۳۳۸ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۶ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۷۵
موضوع اثر : مبایعه نامه بین باپیر سهام السلطان با میرزا ابراهیم
تاریخ خلق : ۱ ربیع‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری