مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین محمود آقا فرزند حسن آقا دهبوکری با میرزا عبدالرحیم فرزند حاجی میرزا عبدالغفور پیرامون واگذاری نیم دانگ از قریه قمقلعه به تاریخ ۱۳۳۵ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۳ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۰
موضوع اثر : مبایعه نامه بین محمود آقا با میرزا عبدالرحیم
تاریخ خلق : ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری
برچسب‌ها : قاجاریه, مبایعه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان