مبایعه واگذاری دو قطعه گندم‌زار موروثی در رشت به تاریخ ۱۳۳۲ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه‌نامه بین مشهدی حسین و میرزاحسن فرزندان استاد مقصود نصفی ساکن رحمت‌آباد با سردار معتمد ساکن رشت پیرامون واگذاری دو قطعه گندم‌زار موروثی در رشت به تاریخ ۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۰۶
موضوع اثر : مبایعه‌نامه
تاریخ خلق : ۳ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری